این وبلاگ مجموعه ای است از نوشته های زهرا فراهانی در موضوعات مختلف
دوشنبه 21 بهمن‌ماه سال 1392
اشک ریز حضرت معصومه ام

تسلیت گویم به زهرای بتول 
در عزای بضعه ی پاک رسول 
اشک ریز حضرت معصومه ام 
غرق ماتم گشته امشب سینه ام 
می نشینم بر در زهرا به شام 
تا کنم من این ارادت را تمام 
هر زمان دل ، تنگ رویش می شود 
عازم آن بیت و کویش می شود 
می روم در شهر قم ، بر مضجعش 
تا کنم پابوسی آن حضرتش 
صحن پاکش بوسه باران می کنم 
عشق خود ، تقدیم ایشان می کنم 
می دهد آرامشی بس بی نظیر 
بر دل و بر سینه ی عبد حقیر 
مرقدش ، آرام جان شیعه است 
راحتی بر این دل و بر سینه است 
هر که آید قم ، مداوا می شود 
از برایش ، عشق امضا می شود 
گوییا ، آغوش مام اش رفته او 
هر که در قم کرده او را جستجو 
لیک امشب گویم از داغ دلی 
کو به جان شیعه باشد مشکلی 
من ندانم ، مادر معصومه جان 
آن گل پیغمبر و فخر جهان 
از چه نا پیدا بود آن مضجعش  
صحن پاک و تربت و آن مرقدش 
در مدینه گشتم و لیک ای دریغ 
من ندیدم صحن پاک آن شفیق 
تربت زهرای پیغمبر کجاست ؟ 
قبر پاک همسر حیدر کجاست ؟ 
گشتم و اما دریغ این جستجو 
هم ندادم یک نشان از قبر او 
من کجا یابم دگر قبر تو را ؟ 
ای عزیز احمد و هم مرتضی 
می نشینم تا بیاید آن امام 
عقده از کارم گشاید او تمام 
اللهم عجل لولیک الفرج
شنبه 19 بهمن‌ماه سال 1392
تهنیت بر حضرت صاحب زمان
تهنیت بر حضرت صاحب زمان 
روز میلاد گرام بابشان
مژده ی صد شادمانی می دهم 
محضر والای آن قطب جهان 
از خدا خواهم سروری ماندگار 
در دل و در سینه ی آن مهربان 
متصل فرما خدایا این  سرور 
با ظهور حضرتش بر عاشقان
دارم امیدی که در سال جدید 
روی مهدی را ببینم در جهان 
الهی آمین 
اللهم عجل لولیک الفرج
19 بهمن 1392
شنبه 19 بهمن‌ماه سال 1392
تهنیت بر حضرت صاحب زمان
تهنیت بر حضرت صاحب زمان 
روز میلاد گرام بابشان
مژده ی صد شادمانی می دهم 
محضر والای آن قطب جهان 
از خدا خواهم سروری ماندگار 
در دل و در سینه ی آن مهربان 
متصل فرما خدایا این  سرور 
با ظهور حضرتش بر عاشقان
دارم امیدی که در سال جدید 
روی مهدی را ببینم در جهان 
الهی آمین 
اللهم عجل لولیک الفرج
19 بهمن 1392
شنبه 19 بهمن‌ماه سال 1392
ای اماممن شما را صد سلام
ای امام من ، شما را صد سلام 
عرض صدها تهنیت ، با احترام 
شام میلاد امام عسگریست 
جشن و عید و شادی و فیض مدام 
از خدا خواهم به امشب با امیّد 
تا ببینم آن امام و آن قیام 
جانفشانی ها کنم در راه او 
با غرور و همت و سعی تمام 
عاشقان حضرتش پاینده اند 
در همه دینداری و عشق مدام 
اللهم عجل لولیک الفرج
18 بهمن 1392