دلم خواهد ببوسم آن دو دستت

السلام علیک یا ابا الفضل العباس


دلم خواهد ببوسم آن دو دستت               فدای آن مرام و ناز شستت

دلم خواهد به دشت نینوایی                    شوم شیدایی چشمان مستت 

دلم خواهد سرایم مصرعی ناب                 ز شوق غیرت و ایمان دستت

کجایند آن غزلخوانان عاشق ؟                  که دیوانی سرایند از دو دستت 

اگر هفت آسمان برپاست اینک                  یقین چون تکیه کرده بر دو دستت 

روا باشد که دانشگاه عالم                       نگارد چون کتابی وصف دستت

گمان دارم که مهدی هم بخواهد               که از جانش زند بوسه به دستت

تو را جان حسینت روز محشر                    شفاعت کن مرا حق دو دستت
خرداد ۱۳۹۰