این وبلاگ مجموعه ای است از نوشته های زهرا فراهانی در موضوعات مختلف
شنبه 30 آذر‌ماه سال 1392
من نمی مانم به یلدا تا سحر

من نمی مانم به یلدا تا سحر

وای بر این شیعۀ دور از خبر

من نشینم تا سحر غافل ازاو؟

او شده مهجور ومن جاهل به او؟

او سحرها بهر من کرده دعا

من چگونه بی خبر زین ماجرا؟

گر به این شب من نشینم یاد او

آل یاسین خوانم و اذکار او

شایدم یلدا شود درشأن من

من که هردم گفته ام از او سخن

شیعه در هر آن به یاد مقتداست

در طریق دین و آیین خداست

من به یلدا و همه وقت و زمان

مخلصم بر مهدی صاحب زمان

ای خدا، حق امامم آن عزیز

نزد مهدی آبرویم را مریز

30 آذر 1390 – شب یلدا