این وبلاگ مجموعه ای است از نوشته های زهرا فراهانی در موضوعات مختلف
دوشنبه 4 بهمن‌ماه سال 1389
یک اربعین با اشک تو یک عمر معناست

یک اربعین با اشک تو یک عمر معناست

                                              یک اربعین با مهر تو یک باغ معناست 

یک اربعین در سوگ تو نیکو مجالیست

                                                  یک اربعین اغوش تو کلی معماست 

 یک اربعین غمنامه ات ، دنیای عشق است

                                                         یک اربعین با یاد تو عقد ثریاست 

هر برگ گل چون می چکد از باغ چشمم

                                                            در اربعین سوگ تو باغ مصفاست 

یک اربعین مهمانی گل واژه هایت

                                                               بهتر ز مافیهای هم دنیا و عقباست 

یک اربعین همراهیت در کسوت عشق

                                                                    زیباترین گلواژه فرهنگ معناست 

یک اربعین باران غم بر شبنم روح

                                                                رنگین ترین نقاشی گلهای زهراست 

یک اربعین با خاندان محنت ودرد

                                                             همراهی نو غنچه های آل طاهاست 

یک اربعین تحریر مشق استواری

                                                                    دیوان پر رمز و نشان برترینهاست 

یک اربعین معراج پاک عشقبازان

                                                                    آتشفشانی در میان کهکشانهاست 

یک اربعین آهنگ جانبخش شهادت

                                                                        گویاترین تک مصرع نغز غزلهاست 

 هشتم اسفند 1386 ( مصادف با شب اربعین حسینی )